ТСК     Традиционни конструкции     Обекти     Фото галерия     Видео     Сертификати    Награди    Европейски програми    Контакти          English  
    ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 
 
 
 

16.08.2021г.

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2518-C01 за изпълнение на проект с наименование "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Изтегли


Предишни новиниИзтегли: Публична покана №3 и документация за участие


Изтегли: Публична покана №2 и документация за участие


Изтегли: Публична покана №1 и документация за участиеПовече информация