ТСК     Традиционни конструкции     Обекти     Фото галерия     Видео     Сертификати    Награди    Европейски програми    Контакти          English  
    ОТЛИЧИТЕЛНИ НАГРАДИ НА "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 
 
 
 

1. Годишни награди за строителство 2020г.

Годишните Награди за Строителство се провеждат за осма поредна година и честват най-активните инвеститори, проектанти, строители и консултанти, на база завършени кв. м разгъната застроена площ. Класацията се прави изцяло и единствено на база реални числа за квадратни метри разгъната застроена площ, в които е инвестирано, били са проектирани, построени и завършени с акт 16!
Класацията е напълно имунизирана срещу субективизъм и показва реалните усилия и успехи на инвеститорите, проектантите и строителите в България.


2. Награда от Камарата на Строителите

Фирмата е носител на Сребърна награда в Годишната класация на КСБ за постигнати резултати през 2011г. в изпълнението на
СТРОЕЖИ ОТ ВИСОКОТО СТРОИТЕЛСТВО (ЖИЛИЩНО, ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩО, ПРОМИШЛЕНО), ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ