ТСК       Традиционни конструкции       Обекти       Малки архитектурни форми       Панели       Фото галерия       Видео       Сертификати       Европейски програми      Контакти           
ТРАДИЦИОННИ КОНСТРУКЦИИ


 
 
 
 
 ОПИСАНИЕ 
 
  В раздел традиционни метални конструкции попадат всички метални конструкции изработени от пълностенни елементи: рамки, колони, ригели, греди и др. или решетъчни елементи: равнини и пространствени ферми, съставни колони и др.
В повечето случаи с този тип конструкции се изграждат еднокорабни или многокорабни сгради с най-различни отвори и композиционно междуосие 3-12 м. Подходящи са за изграждане на промишлени и обществени сгради както и на селскостопански постройки като обори, свинеугоителни ферми, птицеферми и др.
 
 ФОТО ГАЛЕРИЯ 
 
 


   
^